Norges biller - Rødlistede trebukker (Cerambycidae)

Rødlistede trebukker i Norge

Den offisielle norske rødlisten (Direktoratet for Naturforvaltning 1999) omfatter 34 arter av trebukker. Sammenlignet med mange andre insektgrupper utgjør dette en stor andel av våre arter, noe som gjenspeiler deres tilknytting til spesialisert valg av død ved. Kategoriene som brukes i lista er: Ex (Utryddet/Extinct), E (Direkte truet/Endangered), V (Sårbar/Vulnerable), R (Sjelden/Rare), DC (Hensynskrevende/Declining, care demanding species) og DM (Bør overvåkes/Declining, monitor species). For arter som har endret navn er de gjeldende navnene brukt i sjekklista gjengitt med fete typer. V* er usikker status. K er lagt under DM.

Ved å klikke på artsnavnet kommer du frem til faktabladet for arten.

Navn i rødlista Gjeldende navn

Truethets-kategori

Prionus coriarius   V
Tragosoma depsarium   V
Nothorhina punctata   V*
Necydalis major   DC
Stenocorus meridianus   DC
Evodinus borealis Evodinellus borealis DC
Acmaeops septentrionis   DC
Acmaeops marginata   V
Acmaeops smaragdula   E
Cortodera femorata   DC
Grammoptera ustulata   V
Nivellia sanguinosa   E
Anolodera sexguttata  

DC

Leptura pubescens Pedostrangalia pubescens Ex?
Leptura nigripes Lepturalia nigripes Ex?
Strangalia attenuata   Ex?
Molorchus umbellatarum Glaphyra umbellatarum DC
Cerambyx scopolii   DC
Leioderus kollari   DC
Callidium coriaceum Palaeocallidium coriaceum DC
Xylotrechus pantherinus   DM
Anaglyptus mysticus   Ex?
Monochamus urussovii   Ex?
Monochamus galloprovincialis   DC
Mesosa curculionides   V
Mesosa nebulosa Aphelocnemia nebulosa DC
Oplosia fennica   DC
Exocentrus lusitanus   DC
Acanthocinus griseus   V
Saperda similis Anaerea similis DM
Saperda perforata   DC
Stenostola ferrea   DC
Oberea linearis   V*
Tetrops starkii   V*

De nasjonale rødlistene er ikke et resultat, men en kontinuerlig prosess. De må derfor endres i den grad miljøet endres for å gjenspeile nå-situasjonen og kunnskapsnivået. For eksempel kunne Xylotrechus pantherinus ha vært ført opp som "utryddet" siden det er mer enn 50 år siden siste funn. Det er imidlertid svært sannsynlig at vi har populasjoner i Norge, selv om dette ikke er bekreftet av nye funn.

 

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 5. sep. 2011 16:26