Nyttig litteratur om trebukker

Det finnes et enormt antall publiserte arbeider om trebukker. Antallet publikasjoner som er knyttet til de europeiske trebukkartene er mer enn 2000 trykte arbeider. For de som vil lese mer om trebukkene nevnes det her bare et fåtall oversiktsarbeider som kan tjene som inngang til videre lesing.

Althoff, J. & Danilevsky, M. L. 1997. A Check-list og Longicorn Beetles (Copleoptera, Cerambycoidea) of Europe. Ljubljana, Slovenia. 64 pp. ISBN 961-90337-1-X.

Bense, U. 1995. Longhorn Beetles Illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Magraf Verlag. 512 pp. ISBN 3-8236-1153-2.

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 22, 1-203.

Direktoratet for Naturforvaltning. 1999. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 {Norwegian Red List 1998}. DN-rapport 1999-3, 1 - 162.

Hansen, M. 1996. Katalog over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 64 (1-2) 1-231.

Lucht, W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas. Katalog. Goecke & Evers verlag, Krefeld. 342 pp. ISBN 3-87263-035-0.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Suecicae. Stockholm. 214 pp. ISBN 91-86510-40-1.

Norsk Entomologisk Forenings Navnekomité. 1982. Norske Dyrenavn med tilhørende vitenskapelige navn. B: Insekter, edderkoppdyr og myriapoder. Fauna 35 (2), 1 - 45.

Sama, G. 1988. Coeloptera, Cerambycidae. Catalogo topografico e synonimico. Fauna d'Italia vol. XXV. Bologna. 216 pp.

Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Helsingfors. i-v + 94 pp. ISBN 951-96510-0-4.

Zachariassen, K. E. 1990. Sjelden insektarter i Norge 2. Biller 1. NINA utredning 017, 1-83.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 26. mai 2011 19:37