Ospetømmerbukk

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig art i Norge. Funnet fra Vest-Agder til og med Nordland.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Tyrkia, Nord-Iran, Sibir, Japan, Korea, Nord Kina og Nord-Mongolia.

Vertstrær/-planter

Hos oss er osp (Populus tremulae) det viktigste treslaget, men skal også ifølge litteraturen kunne utvikle seg i andre løvtrær (Fraxinus, Betula, Quercus, Tilia og Salix).

Biologi

Larvene lever vanligvis under barken på eldre dødt virke. Først gnager larvene under barken, men senere borer de seg inn i veden (inntil 10 cm dypt). Overvintrer som larver og forpupper seg i mai-juni i yteveden. Billene klekkes juni-juli. Utvikling 2 til 3 år.

Skade

Kan gjøre teknisk skade på tømmer, men har liten betydning hos oss..

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 18:31