Panterbukk

Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det er bare gjort et funn for mer enn 100 år siden i Norge, i Sel. Arten kan derfor defineres som forsvunnet fra vår fauna. Sky adferd og skjulte levevis gjør imidlertid at den er lett å overse. Det er derfor sannsynlig at den finnes hos oss, men forekomster må bekreftes.

Totalutbredelse

Europa østover til Det Fjerne Østen.

Vertstrær/-planter

Seljearter (Salix caprea, S. fragilis, S. sibirica og S. xerophila).

Biologi

Larvene lever i levende, både friske og svekkede trær, særlig greiner. Forpuppingen skjer om høsten eller om våren. Billene klekkes i juni-juli. Seljer på varme soleksponerte steder foretrekkes. Utviklingen tar 2 år. Billene er ikke blomsterbesøkere.

Skade

Regnes ikke som skadegjører i Skandinavia.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 18:30