Dvergaskebukk

Tetrops starki (Chevrolat, 1859)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En meget sjelden art i Norge, men den kan være oversett. Bare funnet i Oslofjord-området og Østfold.

Totalutbredelse

Bare kjent fra Europa.

Vertstrær/-planter

Ask (Fraxinus excelsior) er det eneste kjente vertstreet.

Biologi

Larvene lever under barken på nylig døde greiner på levende asketrær. Greiner med diameter 15-30 cm blir foretrukket. Forpupping i april-mai. Billene kommer frem i mai-juni. Utviklingstiden er 1 år. Billene har næringsgnag på askeblader.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:03 - Sist endret 1. sep. 2011 18:36