Dvergtrebukk

Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet fra Vest-Agder i sør til og med Sør-Trøndelag i nord. Lokalt vanlig.

Totalutbredelse

Fra Skandinavia til Middelhavet og fra Atlanterhavet til Altai og elven Ob.

Vertstrær/-planter

Arten foretrekker trær innen rosefamilien (Rosa, Crateagus, Malus, Pyrus, Prunus og Mespilus), men også andre løvtrær kan være vertstrær (Quercus, Fraxinus, Tilia, Ulmus, Populus, Euomynus og Rhamnus).

Biologi

Larvene gnager først i, senere under barken og i veden på nylig døde eller svakt råtnende tynne stammer og greiner. Forpupping i mai i yteveden. Billene er aktive i perioden mai-juli. Utviklingstiden 1 til 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:03 - Sist endret 1. sep. 2011 18:28