Tofarget granbarkbukk

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Mindre vanlig og utbredt enn T. castaneum. Arten er funnet fra Aust-Agder til og med Nordland, men er ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa, det tempererte Ural og Vest-Sibir. Arten er innført og er etablert i Nord-Amerika i nyere tid.

Vertstrær/-planter

Arten utvikler seg vanligst i gran hos oss, men kan også utvikle seg i furu. Arten viser en oppvekst etter store bakkbilleangrep..

Biologi

Larvene lever under barken på syke, døende og nylig døde trær. Helst utnyttes stående trær, men også falne kan utnyttes. Til og med røtter kan angripes. Utvikling i Norge trolig 1 år. (Se også Tetropium castaneum.)

Skade

Har liten økonomisk betydning hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:53 - Sist endret 1. sep. 2011 18:27