Gammelskogbukk

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er sjelden og antall funn få. Gammelskogsbukken er i Norge funnet fra Hedmark til Vest-Agder. De fleste funnene er fra før 1940. Etter 1960 er arten bare funnet i Vestfold og Telemark.

Totalutbredelse

Gammelskogsbukken har stor utbredelse og er funnet i Europa og østover til Stillehavet. Arten er også funnet i Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Arten er knyttet til bartrær (Pinus, Picea abies, Abies og Larix). Trolig er furu det viktigste vertstreslaget.

Biologi

Morken ved som liggende stammer og greiner samt stubber er substratet arten utnytter. Dødt virke med jordkontakt, god fuktighet og skygge er viktig. Funnene i Norge er knyttet til gamle skogbestand. Forpuppingen finner sted i juni-juli. De voksne billene kommer frem i juli-august, og er aktive om kvelden og natta, mens de holder seg skjult om dagen. Utviklingstiden er 3 år eller mer i Norge.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:25