Svart granbarkbukk

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt og vanlig fra Vest-Agder til og med Troms. På Vestlandet er arten bare funnet i Bergensområdet, hvor den kan være innført med virke/ved. Den er også funnet på Nord-Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir til Nord-Japan, Nord-Mongolia, Nord- Kina, Korea

Vertstrær/-planter

Bartrær, særlig gran (Picae abies, P. obovata), men også i en rekke bartrær som edelgran (Abies sibirica), furu (Pinus sylvestris, P. sibiricus) og lerk (Larix sibirica).

Biologi

Larvene lever under barken på svekkede, døende eller nylig døde trær. Stående trær foretrekkes, men også nedfalne og tømmer kan angripes. Eldre larver kan også gnage i den ytre delen av yteveden. Forpupping i mai. Puppekammeret legges vanligvis dypt i veden. De voksne billene Klekkes i mai til juni. Utviklingstiden er 1 til 2 år i Norge.

Skade

Arten gjør teknisk skade på trevirke ved boring i veden for puppekammer. Ofte klekkes arten fra ved som tas inn om vinteren. Dette innebærer ikke noen risk for treverk i huset.

Publisert 28. jan. 2009 14:54 - Sist endret 1. sep. 2011 18:24