Semanotus undatus

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet lokalt fra Aust-Agder nordover til og med Nordland. Ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa, Sibir, Nord Mongolia og Nord Kina.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Abies og Pinus). Hos oss er gran det viktigste vertstreslaget.

Biologi

Larvene lever mellom bark og ved på ferskt og dødt virke av stammer og greiner. Forpupping i yteveden. Billene klekkes om høsten, men overvintrer i puppekammeret og kommer ut i april til juli. Billene kan finnes bl. a. på lunner med ferskt virke. Utviklingstiden minimum 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:58 - Sist endret 1. sep. 2011 18:23