Bjørkebukk

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt i hele det skoglige Norge fra Vest-Agder til og med Finnmark.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Storbritannia, Kaukasus, Nord Asia; Tuva, Ussuri og Primorsky regioner, Nordøstre Kina.

Vertstrær/-planter

Kan utvikle seg i en rekke ulike løvtrær (Alnus, Juglans, Acer, Sorbus, Fagus, Quercus, Ulmus, Salix, Populus, Betula, Corylus, Ilex,Carpinus, Malus og Prunus). Unntaksvis kan arten leve i bartrær (Abies og Larix). I store deler av Norge er bjørk og osp de viktigste vertstrærne.

Biologi

Larvene lever under barken på døde greiner og stammer. Både stående og falne stammer kan utnyttes. Virke som er fuktig og svakt råtnende foretrekkes. Forpupping om våren i bark eller i yteveden. Billene kommer frem i perioden mai-juni. Utviklingstiden 1 til 3 år. Kveldsaktiv og kan tiltrekkes kunstig lys. Kan av og til finnes på blomster.

Skade

Arten regnes ikke som skadegjører hos oss. I Tyskland har man blant annet registrert skade på allerede svekkede og skadde frukttrær. Arten regnes å ha liten forstlig betydning.

Publisert 28. jan. 2009 15:04 - Sist endret 1. sep. 2011 18:22