Prikkospebukken

Saperda perforata (Pallas, 1773)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En relativt sjelden art i Norge. Funnet på spredte lokaliteter fra Vest-Agder til Akershus og i Møre og Romsdal.

Totalutbredelse

Fra Skandinavia til Middelhavet, Ural til Stillehavet; Kasakstan, Altai, Baikal og Ussuri-Primorsky regioner.

Vertstrær/-planter

Osp er hovedvertstreet hos oss. Det er kjent at også andre løvtrær (Populus-arter, Salix og Sorbus) kan være vertstrær.

Biologi

Larvene lever under barken på syke, døende og døde stammer og greiner. Forpupping i yteveden om våren. Billene aktive i mai til august. Utviklingstiden 1 til 2 år. Billene er skumringsaktive og tiltrekkes kunstig lys. Billene har næringsgnag på ospeblader og kan av og til finnes på blomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:04 - Sist endret 1. sep. 2011 18:21