Sort blomsterbukk

Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt og lokalt vanlig langs kysten fra svenskegrensa til Møre og Romsdal.

Totalutbredelse

Fra Sør-Skandinavia til Sør-Europa, Kaukasus til Nord-Iran, Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Ulike løvtrær (Quercus, Carpinus, Ulmus, Frangula, Betula og trolig andre).

Biologi

Larvene lever i relativt tørr og sterkt morken ved av greiner og tynne stammer. Virke som ligger tett på bakken blir trolig for fuktig. Forpupping om våren i substratet. Utviklingstiden 2 år eller mer. Billene er aktive på ettersommer-høst. De voksne billene kan finnes i stort antall på ryllik, prestekrager, skjermblomster og andre.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:52 - Sist endret 1. sep. 2011 18:20