Meridianbukk

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er sjelden i Norge. Spredte funn er gjort fra Oslo til Mandal.

Totalutbredelse

Europa nord til og med Sør-Skandinavia, Vest-Sibir.

Vertstrær/-planter

Arten kan leve i en rekke løvtrær (Quercus, Ulmus, Acer, Fagus, Salix, Alnus, Malus, Populus, Pyrus malus og Fraxinus) og i bartrær (Pinus). Trolig er eik det viktigste treslag i Skandinavia.

Biologi

Larvene lever på døde og råtne røtter i jorda. Eggene legges i jorda og larvene finner vertsmateriale selv. De gnager først under barken, og senere i veden oppover mot stubben. Forpuppingen finner vanligvis sted i jorda. Utviklingstiden er 2 år eller mer. De voksne billene søker til blomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss. På kontinentet angripes ofte brannskadde, men fortsatt levende eiker.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:38