Stenostola ferrea

Stenostola ferrea (Schrank, 1776)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er sjelden i Norge. Funnet lokalt fra Vest-Agder til og med Akershus. Gamle funn fra Sør-Trøndelag er strøket pga. feilbestemmelse.

Totalutbredelse

Europa til Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Hovedvertstreet er lind, men også kjent fra andre løvtrær (Fagus, Quercus, Juglans, Salix, Pyrus, Ulmus og Castanea).

Biologi

Levevis og utviklingsforløp er som for S. dubia (se denne).

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:05 - Sist endret 1. sep. 2011 18:17