Stenostola dubia

Stenostola dubia (Laicharting, 1784)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet på spredte lokaliteter fra Vest-Agder til og med Nordland. Kan være lokalt vanlig, men vanligvis sparsomt forekommende.

Totalutbredelse

Europa til Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Lind (Tilia) er et hovedtreslag, men også kjent fra andre løvtrær (Quercus, Alnus, Rhamnus, Salix, Corylus og Juglans regia).

Biologi

Larvene lever i ferske eller nylig døde greiner helst med diameter fra 2 til 5 cm. Fuktige greiner på bakken med begynnende råte er foretrukket. Først lever larvene under barken, men i andre halvdel av utviklingen borer de i yteveden eller lengre inn, avhengig av vertssubstartets tykkelse. Forpupping i mai. Billene er aktive i perioden mai-juni. Utviklingstiden 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:05 - Sist endret 1. sep. 2011 18:16