Trebiter

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig art fra Vest-Agder til og med de nordlige delene av Østlandet, samt indre strøk av Rogaland til Møre og Romsdal. Ikke funnet i høyereliggende områder og de ytre delen av Vestlandet.

Totalutbredelse

I barskogene i hele Europa gjennom hele Sibir til Japan, Nordre Mongolia, Nord-Kina og Korea.

Vertstrær/-planter

Utvikler seg i bartrevirke(Picea, Pinus, Abies og Larix). Hos oss er furu det viktigste vertstreslaget.

Biologi

Larvene lever først under barken, senere i veden. Det er røttene oppover mot stubben som utgjør det viktigste substratet. Arten kan også leve i falne stammer og greiner med jordkontakt. Forpupping i veden, nær jordoverflaten, i mai-juni. Billene kommer frem i juni-august.Utviklingstiden tre år eller muligens mer. Billene er hovedsakelig kvelds- og nattaktive, og kan tiltrekkes av kunstig lys.

Skade

Har liten økonomisk betydning som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:54 - Sist endret 1. sep. 2011 18:14