Smal blomsterbukk

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Flere funn er gjort i Norge (Buskerud, Aust-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal), men alle er mer enn 100 år gamle. Artens forekomst hos oss i dag må dokumenteres med nye funn.

Totalutbredelse

Utbredt i tempererte skoger fra Europa til Japan, Kaukasus, Nord-Iran.

Vertstrær/-planter

Utvikler seg i ulike løvtrær (Betula, Alnus, Quercus, Corylus, Castanea og Ulmus) og bartrær (Pinus).

Biologi

Lite er kjent om artens biologi. Larvene lever i død og mer eller mindre råtten ved av stammer og greiner. Forpupping på vår-sommer i veden. Billene er aktive i juli til september. Utviklingstiden minst 2 år. De voksne billene er blomstersøkende.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:53 - Sist endret 1. sep. 2011 18:13