Lauvtreløper

Rhagium mordax (Degeer, 1775)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Blant de aller vanligste og mest utbredte trebukkene i Norge. Finnes i hele det skoglige Norge fra sør til og med Finnmark.

Totalutbredelse

Utbredt fra Skandinavia til Pyreneene gjennom Europa til Vest-Sibir.

Vertstrær/-planter

Kan leve i virke av mange ulike i løvtrær (Fagus, Quercus, Castanea, Acer, Betula, Populus, Tilia og Alnus). Ikke uvanlig kan lauvtreløperen forekomme i bartrær (Pinus, Abies og Picea) (se R. inquisitor).

Biologi

Lauvtreløperen utvikler seg i eller under barken på gammelt, fuktig og liggende virke som stubber, stammer og tykkere greiner. Forpuppingen skjer under barken. De voksne billene klekkes i august- september, og overvintrer i puppekammeret. Utviklingstiden er 2 år eller mer.

Skade

Ikke rapportert som skadedyr hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:12