Rutpela melanura

Rutpela melanura (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En av våre vanligste trebukker. Utbredt fra Vest-Agder til Nord-Trøndelag. Få funn er gjort på Vestlandet, men den er vanlig i de varmere indre fjordstrøkene.

Totalutbredelse

Europa, Lille-Asia, Kaukasus, Transkaukasia, Sibir, Det Fjerne Østen inklusiv Japan.

Vertstrær/-planter

Utvikler seg i både løvtrær (Quercus, Fagus, Acer, Salix, Crataegus og Cytisus) og bartrær (Picea, Abies, Juniperus og Pinus).

Biologi

Larvene utvikler seg særlig i yteveden i fuktig og sterkt morkent materiale, som tynnere greiner og tynne stammer på bakken, morkne stubber og øvre delene av røtter. Forpupping i mai-juni i substratet. De voksne billene er aktive i perioden juni-juli. Utviklingstiden 3 år, men kan muligens vær 2 år i de sørligste områdene av landet. Billene er ivrige blomsterbesøkere på skjermblomster, mjødurt, ryllik og andre.

Skade

-

Publisert 28. jan. 2009 14:52 - Sist endret 1. sep. 2011 18:39