Rutpelia maculata

Rutpela maculata (Poda, 1761)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt og vanlig fra Vest-Agder til Nord-Trøndelag. Arten er lokalt vanlig, særlig i kystnære strøk og lavereliggende områder på Østlandet. Den foretrekker varmere lokaliteter. På Vestlandet er funnene særlig ifra de varmere fjordstrøkene.

Totalutbredelse

Europa unntatt de nordligste delene av Skandinavia, Kaukasus, Transkaukasia, Nord-Iran, Lille-Asia, Syria.

Vertstrær/-planter

Kan utvikle seg i ulike løvtrær (Quercus, Fagus, Salix, Fraxinus, Populus, Carpinus, Corylus, Alnus, Crateagus, Betula, Euonymus, Sarothamnus, Sambucus nigra og Castanea) og bartrær (Pinus, Abies og Picea). Bøk skal være et foretrukket treslag i Skandinavia der dette finnes.

Biologi

Larvene lever i død ved, særlig yteveden. Arten foretrekker ved med høy fuktighet, særlig fallvirke på fuktig mark. Forpupping er i mai-juni, mens de voksne billene kommer frem i juni-august. Utviklingen 2 eller 3 år. Billene er ivrige blomsterbesøkere på mjødurt, ryllik, skjermblomster, geiterams m. fl.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

 

Publisert 28. jan. 2009 14:52 - Sist endret 1. sep. 2011 18:10