Bartreløper

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En av våre aller vanligste trebukkarter. Den forekommer i hele det skoglige Norge fra sør til og med Finnmark.

Totalutbredelse

Bartreløperen er utbredt i hele Europa og østover til Stillehavet, samt i Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Arten er i utgangspunktet knyttet særlig til bartrær (Picea, Abies, Pinus, Larix), men kan også utnytte løvtrær (Betula, Fagus og Quercus). Spesielt i høyereliggende og nordlige områder bytter arten ofte til løvtrær.

Biologi

Eggene legges i nyere dødt virke og larvene gnager mellom bark og ved. Særlig foretrekkes noe fuktig ved med noe råte. Forpupping skjer vanligvis i september-oktober, mellom bark og ved i et karakteristisk "rede" av små fliser. Billene klekker senhøstes, men overvintrer i puppekammeret og kommer frem om våren. Utviklingstiden i Norge er 2 år eller mer.

Skade

Regnes ikke som skadegjører hos oss, men kan angripe skadde og svekkete trær f.eks. etter brann.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:09