Toflekket bartreløper

Rhagium bifasciatum (Fabricius, 1775)

Foto. T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Toflekket bartreløper er funnet i områder med milde vintre og atlantisk klima, og er derfor en "Vestlandsart" i Norge. Et gammelt funn oppgitt fra Buskerud er trolig feil og er strøket inntil ny bekreftelse av forekomsten er gjort. Arten er den sjeldneste innen slekten av våre arter.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus og Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Arten lever fortrinnsvis i bartrær (Picea, Abies, Larix og Pinus), men kan også leve i ulike løvtreslag (Fagus, Quercus, Castanaea, Corylus, Sarothamnus, Alnus, Fraxinus, Carpinus, Populus, Pyrus, Crataegus, Prunus og Betula).

Biologi

Larvene lever i død, fuktig og råtten ved som stubber, og falne stammer, men kan også leve i stående virke. Gangene gnages hovedsakelig i yteveden. Forpupping i ytterste delene av yteveden. Billene klekkes sent i sesongen og overvintrer i puppekammeret. De voksne billene kommer frem om våren. Utviklingstiden 2 år eller mer.

Skade

Arten er en potensiell skadegjører i bartreplantninger. Det er kjent skader f. eks. ifra Danmark på plantninger av sitkagran.

Publisert 28. jan. 2009 14:56 - Sist endret 1. sep. 2011 18:08