Lauvtrebarkbukk

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet fra Rogaland rundt Sørlandet til og med Hedmark.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir til Japan, og Kaukasus, Transkaukasia, Nord-Afrika, Nære Østen, Nord- iran. Også kjent fra Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Sterkt polyfag på løvtrær (Quercus, Salix, Fagus, Prunus, Pyrus malus, Castanea, Corylus, Fraxinus m. fl.).

Biologi

Larvene lever mellom bark og ved i ferskt dødt virke, eller noe eldre virke, med bark. Overvintrer som larver. Forpupper seg i tykkere bark eller i yteveden i mai. De voksne billene klekkes i perioden fra mai til juli. Utviklingen hos oss er trolig 2 år eller mer. Billene er fortrinnsvis kvelds og nattaktive. Kan være blomsterbesøker.

Skade

Billene klekkes ofte fra fyringsved når denne tas inn fra kulde til varmere rom. Mange finner dem ubehagelige, men de representerer ikke noe fare for hus siden de er knyttet til løvtrevirke med bark. Kan gjøre teknisk skade på virke.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 18:06