Purpurbukk

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En sørlig art i Norge som er lokalt vanlig. Funnet bare i Aust-Agder og Telemark

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Det nære Østen, Nord-Afrika.

Vertstrær/-planter

Arten er kjent å leve i en rekke ulike løvtreslag (Fagus, Carpinus, Aesculus, Castanea, Quercus, Betula, Malus, Ulmus). Hos oss, som i resten av utbredelsesområdet, er eik det viktige vertstreslaget. Har unntaksvis vært funnet i bartrær (Pinus).

Biologi

Larvene lever hovedsakelig i barken og furer bare så vidt yteveden i tørre, døde greiner og stammer. Puppekammeret kan i barken eller i yteveden. Billene klekkes fra mai til juni. Utviklingstid 1 til 2 år. Finnes ofte i vedlagre. Arten er varmekjær.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 18:05