Hårete blomsterbukk

Pedostrangalia (Etorufus) pubescens (Fabricius, 1787)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten ble funnet i Aust-Agder og Telemark for omkring 100 år siden, og bør derfor regnes som forsvunnet inntil nye opplysninger foreligger.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Arten er påvist i furu i Skandinavia, men er også kjent fra og løvtrær (Quercus, Fagus og Populus) på kontinentet.

Biologi

Larvene lever i råtnende større greiner, stammer og stubber. Substratet kan ha sterkt råtnende yteved, men en fast og tørr kjerne. Forpupping om våren. Billene er aktive i juli-august. Utvikling trolig 3 år. De voksne billene er blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:52 - Sist endret 1. sep. 2011 18:37