Pachyta lamed

Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig art i Norge, utbredt nordover til og med Finnmark. Arten er ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

I barskogene i Europa og østover til Japan. Arten er funnet i Nord-Amerika hvis P. liturata Kirby, 1837, regnes som en underart av P. lamed.

Vertstrær/-planter

Gran (Picea abies) er hovedtreslaget, men arten kan også leve i furuarter (Pinus).

Biologi

Larvene lever i barken på nylig døde stammer og røtter nær jordoverflaten, eksponerte røtter eller i rothalsen. Yteveden berøres ikke av larvene. Enkeltstående trær på humusrik jord foretrekkes. Forpuppingen foregår i jorden om våren, eller unntaksvis under ytterbarken. De voksne billene kommer frem i juni-juli. Utviklingstiden er minimum 3 år. De voksne billene kan påtreffes på blomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:39