Liten lauvgreinbukk

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet fra Østfold til Vest-Agder. På Vestlandet er arten funnet fra Rogaland til og med Møre og Romsdal.

Totalutbredelse

Europa til Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Fraxinus, Tilia, Corylus, Quercus, Crateagus, Salix, Euonymus, Hedera, Juglans, Rosa, Ulmus, Ilex, Viscum, Viburnum, Ficus, Rhamnus, Prunus, Malus, Sorbus, Carpinus, Alnus, Morus, Sambucus, Populus og Cornus). Unntaksvis funnet i urter (Helianthus tuberosus).

Biologi

Larvene lever under barken på døde greiner, 1-3 cm i diameter, og tynne stammer. Forpupping om høsten i veden. Imagines overvintrer i puppekammeret eller strø. Billene er aktive i mai-juni. Utviklingstid 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:01 - Sist endret 1. sep. 2011 18:02