Bargreinbukk

Pityphilus fasciculatus (Degeer, 1775)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt og vanlig i barskoger i hele Norge, fra Vest-Agder i sør til og med Finnmark i nord.

Totalutbredelse

Fra Skandinavia til Nord-Afrika og fra Atlanterhavet til Ural.

Vertstrær/-planter

Primært i bartrær (Picea, Pinus, Abies og Larix). Hos oss er gran trolig det viktigste vertstreet. Er også kjent fra løvtrær (Ficus og Castanea) utenfor Norden, men dette er trolig unntak.

Biologi

Larvene lever under barken på nylig døde greiner, vanligvis 2-4cm i diameter. Kan også leve i tynnere stammer. Larvene gnager i kambielaget og furer yteveden. De voksne larvene gnager ut puppekammeret i yteveden. Billene kommer frem i perioden mai-august. Utviklingstiden er 2 år.

Skade

Regnes ikke som skadedyr hos oss. Arten har unntaksvis vært rapportert som skadedgjører sørover i Europa.

Publisert 28. jan. 2009 15:00 - Sist endret 1. sep. 2011 18:34