Furugreinbukk

Pityphilus decoratus (Fairmaire, 1885)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet fra Østfold i sør til og med Finnmark i nord. Arten er knyttet til områder med kontinentalt klima med furuskog. Den er ikke funnet på Vestlandet.Den kan være oversett i Norge.

Totalutbredelse

Europa, vestover til Ural.

Vertstrær/-planter

Furu er det viktigste vertstreet, men arten er også funnet i andre bartrær (Picea og Abies). Unntaksvis funnet i løvtrær (Corylus).

Biologi

Biologi Larvene lever under barken på tynne og nylig døde greiner. P. decoratus foretrekker tynnere greiner enn P. fasciculatus, men ellers er utviklingen svært lik. Utviklingstiden er 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:01 - Sist endret 1. sep. 2011 18:36