Hundekjeksbukk

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Lokalt vanlig. Funnet på spredte lokaliteter fra Aust-Agder i sør til og med Hedmark og Oppland i nord. Arten er ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa, Tyrkia, gjennom Russisk Asia til nordre Kina.

Vertstrær/-planter

Ulike skjermplanter som hundekjeks (Anthríscus sylvestris), svimekjeks (Chaerophyllum temulentum), kystbjønnkjeks (Heracleum sphondylium), Aegopodium podagraria, Bupleurum aureum, Astrantia og gulrot (Daucus caróta). Også nesler (Urtíca) og Phlonus tuberosa kan være vertsplanter.

Biologi

Larvene gnager i stengler nedover mot de øvre delene av røttene.Forpuppingen skjer i nedre delen av stengelen i perioden juli-august. Billene kan klekkes om høsten, men overvintrer i puppekamrene. Alternativt kan larvene overvintre og forpuppingen finner sted om våren. Billene kommer frem i juni-juli, og kan finnes sittene på vertsplantene. Utviklingstiden er 1 år.

Skade

Skade har vært registrert på dyrkede planter til mat og medisinsk bruk, men ikke i Norge. I Sverige har arten gjort skade i gulrotåkrer.

Publisert 28. jan. 2009 15:05 - Sist endret 1. sep. 2011 17:57