Garver

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En av våre sjeldneste trebukker. Bare funnet i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det er bare kjent 3 funn av arten i Norge etter 1945.

Totalutbredelse

Utbredt i det meste av Europa fra det sørlige Skandinavia til Spania, Lilleasia, Nord-Iran, Kaukasus, Transkaukasia, Nord-Afrika (Algeri) og Vest-Sibir.

Vertstrær/-planter

Kan leve i mange ulike arter av bartrær (Pinus, Abies og Picea) og løvtrær (Quercus, Fagus, Betula m.m.). Hos oss er trolig furu og muligens også bøk viktige treslag for arten

Biologi

Larvene lever i råtten ved i døde eller svekkede trær, særlig i nedre del av stammen, stubber og røtter. Forpupper seg i jorden i juni-juli. De voksne billene kommer frem i juli-august, og er kvelds- og nattaktive og tiltrekkes av og til lys. Ingen observasjoner er gjort av utviklingstiden i Norge. På kontinentet er utviklingstiden 3 år eller mer.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:56