Palaeocallidium coriaceum

Palaeocallidium coriaceum (Paykull, 1800)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Relativt få norske funn er gjort og arten må regnes som sjelden. Funn er gjort fra Telemark i sør nordover til og med Nordland.

Totalutbredelse

Europa, Sibir, Mongolia, Nord-Kina og Korea.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus, Larix og Abies). Gran er det viktige vertstreet hos oss.

Biologi

Larvene lever i de nedre delene av nylig døde og stående trær. Kan også utnytte ferskt ubarket tømmer. Larvegangene er delvis delvis i bark og delvis i yteveden. Forpupper seg dypt i veden i juni. Billene er aktive i juni-august. Utviklingstiden er minimum 2 år.

Skade

På grunn av boring dypt i veden ved forpupping, kan arten gjøre skade på tømmer. Hos oss er arten uten økonomisk betydning.

Publisert 28. jan. 2009 14:58 - Sist endret 1. sep. 2011 17:55