Eikebarkbukk

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Lokalt vanlig. Funnet fra Akershus sørover til Rogaland samt spredte funn på Vestlandet nordover til og med Sør-Trøndelag.

Totalutbredelse

Det sørlige Skandinavia sørover til Nord-Afrika, Kaukasus til Armenia og Nord-Iran, Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Betula, Castanea vesca, Fagus og Carpinus). Hos oss er eik det viktigste vertstreet. Bjørk er viktigst der hvor eik ikke finnes.

Biologi

Larvene lever i nylig dødt og ferskt virke. Larvene lever bare i barken, men kan fure yteveden. Forpupping i yteved eller tykk bark i mai. Imago klekkes mai-juli. Utviklingstiden er minimum 2 år.

Skade

Arten kan gjøre mindre skade i skurtømmerets ytre deler.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 17:54