Dverglauvbukk

Poecilium alni (Linnaeus, 1767)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Lokalt forekommende fra Vest-Agder til og med Vestfold.

Totalutbredelse

Europa sørover til Nord-Afrika, Kaukasus, Transkaukasia, Nære Østen, Nord Iran.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Castanea, Carpinus, Ulmus, Alnus, Acer, Rosa m.fl.). Eik er det viktigste vertstreet hos oss.

Biologi

Larvene lever under barken på tynne greiner o.a. De overvintrer som larver og forpupper seg i april-mai. De voksne billene klekkes i mai-juni. Utviklingstiden er minimum 1 år. Billene besøker blomster eller sitter på vertsmaterialet.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:57 - Sist endret 1. sep. 2011 17:53