Toflekket seljebukk

Oberea oculata (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er utbredt, men ikke så vanlig å finne. Funn er gjort fra Vest-Agder i sør til og med Oppland i nord. På Vestlandet er den bare funnet i Møre og Romsdal.

Totalutbredelse

Europa, gjennom Sibir og Fjerne Østen til Stillehavet, Nordre Kazakhstan, Tuva, Amur, Lille Asia, Kaukasus, Nordre Kina, Korea.

Vertstrær/-planter

Hovedsakelig i seljer (Salix caprea, S. viminalis og S. pentandra), men også kjent fra osp (Populus tremulae).

Biologi

Larvene gnager ganger i levende og sunne kvister, greiner og tynnere stammer. Forpupping i juni-juli. Billene kommer frem i perioden juni til august. Utviklingstiden 1 til 2 år.

Skade

Regnes ikke som skadegjører hos oss. Sørover i Europa har arten gjort skade bl.a i unge seljeplantninger.

Publisert 28. jan. 2009 15:05 - Sist endret 1. sep. 2011 17:52