Lindebukk

Oplosia fennica (Paykull, 1800)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En sjelden art i Norge . Funnet på spredte lokaliteter fra Østfold til og med Aust-Agder.

Totalutbredelse

Europa til Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Lind (Tilia) er det viktigste vertstreslaget hos oss, men arten er også kjent fra andre løvtrær (Fagus, Corylus, Populus, Fraxinus, Sorbus, Juglans og Prunus avium).

Biologi

Larvene lever under barken på døde og falne greiner og tynne stammer. Fuktig virke med sopp foretrekkes. Diameter på substratet som angripes er vanligvis fra 4 til 15 cm. Forpupping i yteved eller i tykkere bark, i mai. Billene kommer frem i perioden mai til juli. Utviklingstiden er 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:01 - Sist endret 1. sep. 2011 17:49