Oxymirus cursor

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En av våre vanlige trebukkarter, funnet nord til og med Troms fylke.

Totalutbredelse

Utbredt i hele Europa og Vest-Sibir til Altai.

Vertstrær/-planter

Kan leve i mange ulike bartrær (særlig Picae og Pinus, men også i Abies og Larix). Kan også leve i løvtrevirke (Betula, Fagus, Salix, Alnus, Corylus, Fagus og Sorbus).

Biologi

Larvene utvikler seg i fuktig og råttent liggende dødt virke, særlig på skyggefulle plasser. Unntaksvis lever arten også i stående trær. Både røtter, stubber, stammer og greiner utnyttes av arten. Larvene forlater substratet på siste larvestadiet og overvintrer i puppekammeret i jord. Forpuppingen foregår den påfølgende våren. Billene kommer frem i mai og juni. Utviklingstiden er 3 år eller mer. Billene er i liten grad blomsterbesøkende.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:48