Rødvinget Sibirbukk

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En meget sjelden art i Norge. Tidligere var arten bare kjent fra et hundre år gammelt funn fra Sel. Arten er gjenfunnet i Møre og Romsdal på 1990-tallet.

Totalutbredelse

Nord- og Sentraleuropa, Sibir, Det Fjerne Østen, inklusiv Nord-Japan (Hokkaido).

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Alnus, Betula, Populus, Ulmus, Prunus og Corylus), og kan også leve i bartrær (Pinus). Hos oss er trolig hassel et viktig treslag for arten.

Biologi

Larvene lever i døde greiner og tynnere stammer. De yngste larvene gnager mellom bark og ved, siden borer de seg inn i veden. Det antas at moderat fuktighet er et krav. Dette stemmer overens med de funn som er gjort hos oss i kombinasjon med vertstrevalget. Forpupping i veden vår-sommer. Billene er aktive om sommeren. Utvikling minimum 2 år. Billene er ofte blomsterbesøkende. Erfaringene tilsier at arten trenger urørt skog.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:50 - Sist endret 1. sep. 2011 18:40