Reliktbukk

Nothorina punctata (Fabricius, 1798)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er sjelden i Norge, og muligens i tilbakegang. Få og spredte funn er gjort. Det er gjort funn for mer enn 100 år siden i Buskerud og Akershus. I nyere tid er arten funnet i Sør-Trøndelag og Troms. Arten er lett å overse.

Totalutbredelse

Europa, Sørvest-Sibir, og Lilleasia. Arten skal også være funnet i Japan, men det er usikkert om dette er samme art.

Vertstrær/-planter

Hos oss bare i furu (Pinus sylvestris)

Biologi

Larvene gnager bare i tykk og middels tykk bark på store, levende, soleksponerte furuer. Forpuppingen skjer i mai, i et kammer i ytterbarken, ved slutten av larvegangen. De voksne billene klekkes i juli-august og er kvelds og nattaktive. Utviklingstiden hos oss trolig 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:54 - Sist endret 1. sep. 2011 17:44