Stor kortvingebukk

Necydalis major (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er funnet relativt sjelden i Norge, men den er utbredt og kan være oversett på grunn av at den ligner en veps når den flyr. Videre lever de voksne billene kort tid og dette reduserer observerbarheten ytterligere. Den er funnet fra Aust-Agder i sør til Troms i nord.

Totalutbredelse

I de tempererte og kjølige skogene fra Europa til Det Fjerne Østen og muligens Japan?

Vertstrær/-planter

Kan utvikle seg i en rekke løvtreslag (Quercus, Carpinus, Betula, Alnus, Salix, Populus tremulae, Fagus, Tilia, Fraxinus, Prunus cerasus, Pyrus malus). Skal unntaksvis være funnet i bartrevirke. Hos oss er de viktigste vertstreslagene bjørk og osp. Utnytter brannskadet virke og trær angrepet av Scolytus-arter.

Biologi

Larvene lever i død, relativt tørre og morkne stammer og stubber, og borer seg dypt inn. Soleksponerte lokaliteter foretrekkes. Forpupping i veden i juni i yteveden. Billen er klekkes i perioden juni-august. Utviklingstiden minimum 3 år. Billene besøker bare unntaksvis blomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:41