Nathrius brevipennis

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet innført i Norge, men ikke funnet etablert her.

Totalutbredelse

Sørlige Europa (bare som innført i Mellom- og Nord-Europa), Nord-Afrika, Kaukasus, Transkaukasia, Det nære Østen, Iran. Innført i Nord- og Sør-Amerika.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Alnus, Rosa, Fraxinus, Corylus, Ficus, Castanea, Salix, Juglans, Quercus, Morus, Cornus, Ceratonia, Pistacia, Ziziphus, Robinia og Ostrya). Er unntaksvis funnet i bartrær (Pinus og Cypressus).

Biologi

Larvene under barken og senere i veden på tynne greiner. Forpupping i veden om våren. Utviklingstiden 1 til 2 år.

Skade

Kan gjøre skade på kurvarbeider (vidjekurver o.l.).

 

Publisert 28. jan. 2009 14:54 - Sist endret 1. sep. 2011 18:38