Taigabukk

Monochamus urussovi (Fischer-Waldheim, 1806)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

M. urrosovi har ikke vært funnet i Norge på omtrent 100 år, og forekomsten i Norge må bekreftes av nye funn. Funnopplysninger foreligger fra Sarpsborg, Oslo, Odal, Åmot i Hedmark, Aurdal og Kragerø. Noen av disse funne kan muligens stamme fra import med f. eks. russisk tømmer. Til sammenligning er arten funnet i nyere tid i Nord-Sverige og Finland både som etablerte populasjoner og i importtømmer.

Totalutbredelse

Utbredelsen strekker seg fra Skandinavia i vest til Japan i øst.

Vertstrær/-planter

Arten lever primært i edelgran (Abies), men i Skandinavia og Europa for øvrig er gran (Picea abies) vertstreet. I Japan er arten også funnet på løvtrær, f. eks. Betula.

Biologi

Larvene lever først under barken, senere i veden på døde og svekkede trær og ferskt tømmer. De nedre delene av stamene foretrekkes. Forpupping i veden. De voksne billene klekkes i perioden juni til august. Næringsgnag på greiner og nåler. Utviklingstiden i Skandinavia trolig 2 år. (Se også M. sutor.)

Skade

Arten er regnet som et viktig skadedyr f. eks. i Russland.

Publisert 28. jan. 2009 15:00 - Sist endret 1. sep. 2011 18:42