Vanlig furubukk

Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt i barskogen i hele Norge, men vanligst i innlandsstrøk.

Totalutbredelse

Utbredt fra Atlanterhavet til Stillehavet. Fra Middelhavet til Nord-Skandinavia og nordre Kaukasus, nordre Mongolia, Nord-China, Nord-Korea og Nord-Japan.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus).

Biologi

Larvene ganger i de første stadiene i kambielaget og borer seg etterhvert inn i veden. Sterkt svekkede eller ferskt og nylig døde trær utnyttes som ynglemateriale. Furubukken angriper ofte brannskadde trær. Forpuppinhg i mai-juni og puppekammeret gnages ut i veden. Billene klekkes og kommer frem i juni-august. Utviklingstiden hos oss er 1 til 3 år. Billene har næringsgnag på tynne greine og skudd.

Skade

Den vanlige furubukken gjør teknisk skade i tømmer ved larvenes boring. Den regnes som et av "de klassiske skadeinsektene" i skogbruket. I likhet med andre arter i slekten kan den overføre furuvednematoder. Dette regnes som en stor fare for skogbruket internasjonalt.

Publisert 28. jan. 2009 14:57 - Sist endret 1. sep. 2011 18:43