Kortvinget granbukk

Molorchus minor (Fabricius, 1792)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En meget vanlig art i Norge. Utbredt fra Aust-Agder til Nordland. I Bergensområdet er det gjort flere funn, men her er den trolig innført med virke. Ellers ikke kjent fra Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa til Iran, gjennom Sibir til Japan, Mongolia, Nord-Kina og Korea.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus, Abies, Larix og Cypressus). Hos oss er gran det viktigste treslaget. Unntaksvis funnet i løvtrær (Betula), men det er usikkert om dette kan være en sammenblanding med andre arter.

Biologi

Larvene lever under barken på greiner og tynne stammer. Forpuppingen skjer i juli-august . Billene overvintrer i puppekammeret, til dels dypt i veden. Billene er aktive i perioden mai til juli. Utviklingstiden er 1 til 2 år. Blomsterbesøkende, bl. a. på rogneblomster.

Skade

Kan gjøre teknisk skade på grunn av puppekammeret som ligger dypt i veden. Av liten økonomisk betydning.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:38