Furukronebukk

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det er gjort funn av arten før 1940 i Tromsø og Vardø. Dette skriver seg sikkert fra import med virke. I nyere tider arten bare funnet på Hvaler. Likheten med M. sutor gjør at arten kan ha blitt feilbestemt eller oversett.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibirs barskoger til Stillehavet, Nord-Afrika, Lille-Asia til Nordre Mongolia. Innført til Storbritannia.

Vertstrær/-planter

Vanlig furu er vertstreet hos oss, men angrep på andre furuarter er kjent utenfor Skandinavia.

Biologi

(se M. sutor). Larvene lever under barken, og borer seg senere inn i veden på døende/svekkede eller nylig døde greiner og stammer. Trekroner synes å bli foretrukket hos oss, med til dels liten diameter (3-8 cm). Utviklingstid 1 til 2 år hos oss. Billene er aktive i perioden juni-august. Næringsgnag på grønne nåler og greiner.

Skade

Ved siden av teknisk skade på grunn av larvenes boring, kan arten overføre furuvednematoder (se M. sutor).

Publisert 28. jan. 2009 15:00 - Sist endret 1. sep. 2011 17:37