Øyeflekkbukk

Mesosa curculionides (Linnaeus, 1761)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En sjelden art i Norge som periodevis og lokalt kan være vanlig. Utbredelsen er begrenset til kystområder i Østfold, Akershus og Vestfold.

Totalutbredelse

Europa fra Sør-Skandinavia til Nord-Afrika og fra Atlanterhavet vestover til Ural, Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Tilia, Ulmus, Quercus, Fagus, Carpinus, Robinia, Morus, Ficus, Castanea, Corylus, Glycine, Juglans, Acer, Alnus, Salix, Populus, Hedera, Fraxinus og Prunus).

Biologi

Larvene lever i eller under barken på døde, stående eller falne stammer og tykkere greiner. Virket som angripes er ofte av eldre karakter og det foretrekkes virke som er angrepet av andre vedinsekter først. Imidlertid er kravet til virke uklart mht soleksponering, fuktighet osv. Larvene lever under og i barken og yteveden berøres lite. Forpupping i mai, vanligvis i tykkere bark. Billene er aktive hovedsakelig i juni-juli. Utviklingstiden er 2 til 3 år. Billene er aktive om kvelden og natten.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 17:35