Grønnhåret blomsterbukk

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En meget utbredt trebukk, funnet fra Aust-Agder til og med Finnmark. Ikke funnet på Vestlandet. Arten finnes vanligere nordover, og er vanligere i innlandet enn i kystområdene.

Totalutbredelse

Transpalaearktisk: Europa gjennom Sibir til det Fjerne Østen.

Vertstrær/-planter

Hos oss er furu vertstreet, men arten er også funnet i andre bartrær (Pinus, Picea og Abies). Også bjørk (Betula ) er kjent som vertre.

Biologi

Larvene lever i gammel død ved som stubber, falne stammer etc., særlig i større dimensjoner. Larvene gnager i den indre delen av yteveden, men unngår kjerneveden. Forpupping i mai-juni. Billene er sommeraktive og blomsterbesøkende. Flerårig utvikling.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:34