Vever

Lamia textor (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er utbredt fra Vest-Agder til og med Hedmark i nord. På Vestlandet er det gjort spredte funn fra Rogaland til Møre og Romsdal. Billene er ikke så lette å finne.

Totalutbredelse

Utbredt fra Atlanterhavet til Stillehavet; det meste av Europa, nordlige delene av Kina og Mongolia, Sakhalin, Japan og Korea.

Vertstrær/-planter

Utvikler seg i seljearter (Salix cinerea, S. caprea, S. repens) men kan også leve i andre løvtrær (Populus nigra, P. candicans, P. tremulae, Betula, Alnus og Morus).

Biologi

Utviklingstiden er 3 år. Eggene legges på overflaterøtter eller nederst på stamme og rothals. Både sunne levende trær og nylig døde trær med ferskt virke kan angripes. Larvene lever først under barken og borer seg senere inn i veden på levende trær. Forpupping om våren. De voksne billene kommer frem i mai. Utviklingstiden 2 til 4 år. Billene har næringsgnag på bark og unge skudd og bark.

Skade

Skade er registrert på selje, osp og popler, men dette er sporadisk og ikke kjent fra Norge.

Publisert 28. jan. 2009 15:00 - Sist endret 1. sep. 2011 17:33