Firflekket blomsterbukk

Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig og utbredt art i Norge, fra Vest-Agder til og med Nordland.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Lille-Asia, Nord-Iran, Sibir, Fjerne Østen, Japan.

Vertstrær/-planter

I løvtrær (Populus, Salix, Alnus, Betula, Fagus, Quercus, Sambucus og Corylus). Også utvikling i bartrær (Picea og Pinus).

Biologi

Larvene lever i råtten, fuktig ved. Særlig foretrekkes fallvirke og rothalsen på stående trær. Større dimensjoner foretrekkes. Larvene gnager i de indre delene av yteveden. Forpupping i mai-juni, i vertssubstratet. Billenes aktivitetsperiode i juni-august. Utviklingen 2 til 3 år. Billene er blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:51 - Sist endret 1. sep. 2011 17:32